Polityka prywatności strony ejankowska.pl

Osoby korzystające ze strony ejankowska.pl podają dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie całkowicie dobrowolnie. Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu ze mną, np.: w sprawie przesłania oferty, omówienia szczegółów zlecanego projektu, zakresu oferowanych usług, przyjęcia zlecenia, podpisania umowy itd.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych strony ejankowska.pl jest osoba fizyczna, Agnieszka Ejankowska.

II. Powierzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych powierzam firmie hostingowej Atthost Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górnej 40b/11 w Płocku, w celu przechowywania danych osobowych na ich serwerze, na podstawie umowy zawartej pomiędzy mną a firmą Atthost Sp. z o.o. Firma ta gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

III. Rodzaje przetwarzanych danych

Do przetwarzanych przeze mnie danych osobowych mogą należeć: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podajesz pisząc do mnie wiadomość mailową lub wypełniając formularze kontaktowe. Są to dane przetwarzane w celu kontaktu ze mną oraz w celu realizacji zlecanej mi pracy.

Dane, które podajesz w momencie dodawania komentarza do artykułu na moim blogu są wykorzystywane jedynie w celach zarządzania i moderowania sekcji z komentarzami; nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Poza tym korzystanie ze strony ejankowska.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem firmy hostingowej Atthost Sp. z o.o.

Strona ejankowska.pl korzysta również z usługi reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługa ta stosowana jest wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie. Interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy.  Informacje zebrane w związku z korzystaniem z tej usługi zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google.

IV. Polityka plików cookies

Pliki cookies (tzw.ciasteczka) to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony ejankowska.pl. Pliki cookies używane przez stronę ejankowska.pl służą wyłącznie do poprawnego funkcjonowania strony. Zawsze masz możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Ponadto wykorzystuję pliki cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics oraz z Google Search Console, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest samodzielne zaznaczenie checkboxa ze zgodą podczas wysłania wiadomości do administratora strony za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie lub checkboxów w formularzach Google z pytaniami potrzebnymi do przygotowania wyceny oferowanych przeze mnie usług.

Jeśli kontaktując się ze mną nie korzystasz z formularza kontaktowego, natomiast za pośrednictwem swojej poczty elektronicznej piszesz bezpośrednio na mój adres mailowy, to w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

VI. Przechowywanie danych

Przesłane dane osobowe przechowywane są na mojej skrzynce mailowej agnieszka@ejankowska.pl, która znajduje się na serwerze firmy hostingowej Atthost Sp. z o.o. Dane i odpowiedzi na pytania wysłane przez formularze Google znajdują się na moim Dysku Google. Dane przesłane podczas wstawiania komentarzy przechowywane są na WordPressie.

VII. Bezpieczeństwo

Dbam o bezpieczeństwo danych poprzez przypisanie stronie certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Zachowuję poufność wszelkich przekazanych mi danych oraz troszczę się by nie miały do nich dostępu osoby do tego nieupoważnione.

VIII. Udostępnianie danych

Zgromadzone przeze mnie dane osobowe w wyjątkowej sytuacji mogą zostać udostępnione organom państwowym w wyniku ich nakazu na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

IX. Kontakt – wgląd do danych, usunięcie danych, zgłoszenie nieprawidłowości.

W każdej chwili masz prawo do wglądu, aktualizacji, ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych, kontaktując się ze mną, Agnieszką Ejankowską, pod adres mailowy: agnieszka@ejankowska.pl.

W razie podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).